lichttaal en kristalcodes

Lichttaal verhoogt  je vibratie en frequentie, afgestemd op deze Nieuwe Tijd. Het is een spraak van de ziel en is geen mentale taal van het woord. Deze licht kristaltaal is een diep gelaagd, alchemistische overdracht van informatie frequenties. Ook wel ‘kristalcoderingen’ genoemd.

Op gevoelsniveau kan iedereen deze oertaal als een ‘herkenning’ ervaren als een ‘Aha’ gevoel. Menigeen wordt diep geraakt of geëmotioneerd. De essentietaal van licht en liefde, stemt af op de trillingsbehoeften van de persoon in het moment; omzeilt het denken, werkt diep meditatief op lichaam en geest, transformeert angst, initieert, ruimt op, balanceert, lijnt uit met nieuwe vibraties van welzijn en reactiveert potentiële delen van je DNA. Lichttaal geneest, als Liefde, altijd op de juiste harmonieuze manier en is kwantum van aard.

De Kristalcoderingen zijn een krachtig helinginstrument voor lichtwerkers op het pad van overgang en bekrachtiging. De weg van de nieuwe multidimensionale mens is het hart te vertrouwen en de ziel te laten spreken.

Lichttaal wordt op diverse manieren in expressie gebracht; dat kan door het uiten van tonen, het spreken van lichttaal, als het schrijven en tekenen, alsook door gebaren. Ook kan jij zelf het vanuit het hart vloeiend leren spreken door het verhogen van je liefde en compassie vibratie. Vibeke kan je daarbij coachen.

Lichttaal Codes getekend door Deva Vibeke
Lichttaal codes getekend door Deva Vibeke